top of page

פילוסופיה סטואית מעשית
חדר כושר לאופי לחיים ראויים

Services

אמנות החיים טמונה

בפילוסופיה מעשית.

פילוסופיה סטואית חווה עדנה מחודשת בעולם בזכות הפרקטיקה שמשפרת את הרווחה הנפשית והאושר של המתרגלים.

רבים דואגים לבריאות הפיזית אם באמצעות שמירה על כושר ו\או צריכת תזונה ודיאטה המשמרים חיים בריאים. אך מעטים חושבים שיש צורך לטפח את האופי ובהתאם לדאוג לרווחה הנפשית אלא אם מגיעים לרגעים בהם יש צורך במטפל נפשי או רגשי כזה או אחר. זו בדיוק כמו ההבדל בין אדם השומר על בריאותו לבין זה שמתגלגל בין רופאים כי לאורך חייו הוא נהג בגופו כפארק שעשועים ללא התחשבות הגיונית. יש שנוהים אחרי תפיסות ניו-אייג' למיניהן כי חסר להם משהו בחיים או שיש להם משיכה בלתי מוסברת. יש כאלה שבוחרים בתחביב ויש שחופשה מעת לעת מספקת אותם ויש שמתמכרים לספורט.

הפילוסופיה הסטואית היא למעשה חדר כושר לאופי. תכליתה העיקרית היא שבערוב ימינו נגיד, חיינו חיים טובים וראויים.

Contact
bottom of page